zmluva_vysielacky_Radiopol

Zmluva na zabezpečenie rádiového spojenia odťahovej služby