Zmluva_spolupraca_odtah_final_NDA_Nove_Mesto_zverejnenie

zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto