zmluva_parkovanieNMB_51_52

Podnájom parkovacích miest 51/52