zmluva_parkovanieNMB_21_2

Podnájom parkovacieho miesta 21/2PP