zmluva_odtah_Raca_final

Zmluva o spolupráci v oblasti odťahov vozidiel medzi hlavným mesto SR Bratislava, mestskou časťou Bratislava - Rača a Mestským parkovacím systémom