zmluva_O2_hlasove_datove_sluzby

Zmluva so spoločnosťou O2 Business services na zabezpečenie telefonických liniek a dátových služieb