Zmluva PO a BOZP 16122020 zverejnenie_fin

Zmluva na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.