Zmluva o výpožičke č. 2482021

Zmluva o výpožičke č. 248/2021 medzi Mestskou časťou Bratislava - Rača a Mestským parkovacím systémom, spol. s r. o.