Zmluva o spolupraci_HMSRB-MPS_fin

Zmluva o spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava v oblastiach zabezpečenia podpory pri zabezpečení fungovania spoločnosti Mestský parkovací systém