Zmluva o poskytovani sluzieb opravnenej osoby pre partnera verejneho sektora_zverejnenie

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB OPRÁVNENEJ OSOBY PRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA s TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.