Zmluva o poskytovaní služieb doplnená

Zmluva č. 193/2021 o poskytovaní služieb uzatvorená medzi Top privacy s. r. o. a Mestským parkovacím systémom, spol. s r. o. o poskytovaní služieb a poradenstva v oblasti zabezpečenia ochrany osobných údajov.