Zmluva o poskytnuti sluzieb AMG Security_fin

Zmluva na upratovacie a čistiace služby pre Mestský parkovací systém (zázemie odťahovej služby na Technickej 6)