Zmluva o nájme uzatvorená medzi METRO a.s. a Mestský parkovací systém

Zmluva o nájme uzatvorená medzi METRO a.s. a Mestský parkovací systém, spol. s r. o.