zakladatelska_listina_vr

Zakladateľská listina spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.