Sprostredkovatelska_zmluva_odahov sluba_FINAL_na zverejnenie

Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov na účely odstránenia vozidla tvoriaceho prekážku cestnej premávky