poistna_ zmluva_c00046970_zverejnenie

Poistná zmluva odťahovej služby Mestského parkovacieho systému - zodpovednosť za škodu