Poistenie zodpovednosti za skodu zmluva c_3559006901

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - poistenie súboru motorových vozidiel