P_B2B_skrinky_Daňový doklad k zaplatenej zálohe č. SPDZ21265488

B2B_skrinky_Daňový doklad k zaplatenej zálohe č. SPDZ21265488