NZ_MPS_HMBA_M.Benku_zverenenie

Zmluva o prenájme nebytových priestorov podzemnej garáže na Nám. M. Benku pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. od Hlavného mesta SR Bratislavy