NZ_MPS_HMBA admin budova Technicka 6_zverejnenie

Zmluva o prenájme nebytových priestorov na Technickej 6 pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. od Hlavného mesta SR Bratislavy