Meststk par.systm_FINAL_Dohoda o poskytnut sluieb_

Dohoda o poskytovaní služby s Dopravným podnikom Bratislava a.s. (vzájomná spolupráca mestských spoločností)