mestsky park system zmluva upratovanie AB Technicka

zmluva na upratovanie priestorov administratívnej budovy Technická 6