Mestsk parkovac systm spol. s r.o._Specifikacia_Virtual Voice__2021_06_23

Zmluva o rozšírení telefonických služieb poskytovaných pre Mestský parkovací systém v súvislosti s rozširovaním pôsobnosti spoločnosti