kupna_zmluva_auto_OLO_zverejnenie

Kúpna zmluva na referentské osobné vozidlo pre Mestský parkovací systém od spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.