GDPR_zmluva_fin_zverejnenie

RAMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV so spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o.