FINAL_Kupna zmluva_MPS_majetok odtahovej sluzby_zverejnenie

Kúpna zmluva na majetok odťahovej služby od Dopravného podniku Bratislava a.s., od ktorého Mestský parkovací systém preberá odťahovú službu