Dodatok c.1 - k zmluve MAGTS2100002_kancelarske potreby_zverejnenie

Dodatok č.1, ktorým sa dopĺňa Mestský parkovací systém ako kupujúci k zmluve magistrátu hlavného mesta na dodávku kancelárskych potrieb