Dodatok c.1 -k zmluve MAGTS2100001_ kancelarasky papier_zverejnenie

Dodatok č.1, ktorým sa dopĺňa Mestský parkovací systém ako kupujúci k zmluve magistrátu hlavného mesta na dodávku kancelárskeho papiera.